Login

HAKKIMIZDA

ANDEM

ANDEM ANADOLU Danışmanlık, İş Sağlığı ve Güvenliği, Mühendislik ve Eğitim Hizmetleri

2008 yılında kurulmuş ve bu alanda Danışmanlık, Mühendislik ve Eğitim Hizmetleri vermektedir.

ANDEM, konu hizmetlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emekli Baş İş Müfettişi Canpolat Ceran liderliğinde uzman bir ekiple sürdürmektedir.

Bu hizmetlerin temel amacı, çalışma hayatında İşçi - İşveren ilişkilerinden doğabilecek mevcut ve muhtemel riskleri azaltmak, minimize etmektir.

               Canpolat CERAN

               1960  Kozaklı-Nevşehir doğumlu olup, ilk, orta ve lise öğrenimini burada yaptı. Yüksek öğrenimini Ankara Gazi Üniversitesi  / İşletmecilik Bölümünde 1980 yılında tamamladı.

               Daha sonra Bursa, Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalında MASTER yaparak, Almanya’da bir süre çalışıp “Türk ve Alman  İş Teftiş Sistemlerinin Karşılaştırılması” konusunda tez hazırlayarak “ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BİLİM UZMANI” unvanını aldı.

               Bir çok dergi ve kitapta yazı ve makaleleri yayımlanmıştır.

               İş mahkemelerinde  “BİLİRKİŞİ” olarak görev yapmış ve yapmakta olup, İşçi ve İşveren arasında yürütülen Toplu iş sözleşmesi görüşmelerindeki uyuşmazlıklarda da “RESMİ ARABULUCULUK” görevinde bulunmaktadır.

               ILO-Uluslararası Çalışma Örgütü ile İPEC – Çalışan Çocuklar Projesini 4 yıl süre ile,

               Doğu Karadeniz’de “Çay Sektörü Teftiş Projesini” yürütmüş,

               TİSK, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ile “Çalışan Kadınların Sorunları” sempozyumu .. …. gibi bir çok proje, panel, sempozyumda çalışmış-görev almıştır.

               İş Hukukuna ilişkin mevzuat oluşturma çalışmalarında da bulunmuştur.

               Müfettişlik döneminde 3 yıl süre ile yöneticilik yapmıştır.

               2008 Yılında emekliye ayrılarak iş hukuku alanında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

MİSYONUMUZ

BİLGİ ve TECRÜBEYE DAYALI BİRİKİMİMİZİ, 
KARŞILIKLI GÜVEN VE İŞBİRLİĞİ TEMELİNDE 
UYGULAMAYA DÖNÜŞTÜRÜP,
SIKI BİR TAKİPLE SONUÇ ALMAKTIR.

 

TEL: 0 312 257 21 33 & FAX: 0 312 255 48 96