Login

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

       TÜM İŞYERLERİNDE ALINMASI GEREKEN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ÖNLMELERİ

        Kanun, tüzük ve yönetmeliklerce tüm işyerlerinde alınması zorunlu iş sağılığı ve güvenliği önlemleri nelerdir ? Devamı için tıklayınız....
 
       50 İŞÇİ veya DAHA FAZLA İŞÇİ ÇALIŞTIRILDIĞINDA İŞVERENE GETİRİLEN EK YÜKÜMLÜKLER NELERDİR ?

       
        Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, Emzirme Odası, Devamı için tıklayınız....

        İNŞAAT İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ


       İnşaat sektörü ülkemizde en çok ölümlü iş kazası olan sektörlerin başında gelmektedir. Bu yüzden inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği konuları çok sıkı bir şekilde uygulanmalıdır. Devamı için tıklayınız....

        GÜRÜLTÜ


       Gürültü, çağımızın önemli endüstriyel ve çevre sorunlarından biridir. Endüstriyel makine ve araç-gerecin çıkardığı sesler, yeterli ve etkin önlemler alınmadığı takdirde özellikle o iş kolunda çalışanlara önemli ölçüde zarar verebilmektedir. Devamı için tıklayınız...