Andem İlkyardım Merkezi

Toplumsal refahın önce kendilerini tanıyan, sosyal çevresi ile barışık, düşünen, sorgulayan bireylerle ve farklılaşan durumlara ayak uydurabilen kurumlarla sağlanacağına inanmaktayız.

Bu inançla yola çıkarak hem bireysel, hem de kurumsal gelişim için bölgesel ve sektörel farklılıkları özümseyerek sonuç odaklı yaklaşımı ile farklılığımızı sürdürmekteyiz.

Hakkımızda Andem Eğitim Merkezi

Farkımız

ANDEM (Antalya Danışmanlık ve Eğitim Merkezi) kurulduğu günden beri sektöre özel çalışmalarıyla işletmelerin ve çalışanların gelişimlerinde gözle görülür farklılıklar yaratmış ve bunu ilke edinmiştir.

Vizyonumuz

Bireysel, kurumsal ve toplumsal gelişimde değer yaratan sektöründe öncü kuruluşlarından biri olmak.

Misyonumuz

Bireylerin ve kurumların gelişimini sağlayacak uygulanabilir çözümleri hayata geçirmek.

Bireyler ve kurumlarla oluşturulan her hedefin sonuca ulaşmasını sağlamak.

Yaratılan katma değerlerin ölçülebilir hale getirilmesini desteklemek.

"Eğitim iletişimin gücüdür" ilkesinin toplumun her kesimde benimsenmesini sağlayacak sosyal sorumluluk projelerini oluşturmak.