Top
İlk Yardım Eğitimleri
İlk Yardım Eğitimleri
 2 Gün (16 Saat)

İlk Yardım Eğitimleri

İlk yardım nedir ? Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüleşmeye gitmesini önlemek için yapılan ilaçsız müdahalelerdir.

Daha fazla
İlk Yardım Eğitici Eğitimi
İlk Yardım Eğitici Eğitimi
 5 Gün (40 Saat)

İlk Yardım Eğitici Eğitimi

İlk yardım eğitici eğitimi nedir? İlk yardım Yönetmeliği kapsamında, ilk yardım eğitmeni ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bir programdır. Eğitim konularının içeriği, standartlar doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir.

Bu sertifikayı almaya hak kazanabilmek için öncelikle belli şartları sağlayan katılımcıların ilk yardım eğitici eğitimi kursuna dahil olmaları gerekmektedir.

Daha fazla
Yangın Eğitimleri
Yangın Eğitimi
 1 Gün (2 Saat)

Yangın Eğitimleri

Tüm personele yangın güvenliği bilgisini öğretmek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek esas amaçtır.

Daha fazla
Yüksekte Çalışma Eğitimleri
Yüksekte Çalışma Eğitimleri
 1 Gün (8 Saat)

Yüksekte Çalışma Eğitimleri

Yüksekte çalışma eğitimi nedir? Yüksekte çalışma eğitimi, mesleki eğitim kapsamında verilmesi gereken bir eğitim olmayıp işin gereği olarak yüksekte çalışılması gereken inşaat, depoculuk vb. işlerde fiili olarak çalışanlara özel olarak verilmesi gereken bir eğitimdir.

Daha fazla
Kurumsal Eğitimler
Kurumsal Eğitimler

Kurumsal Eğitimler

Özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak hazırlanan özgün eğitim programlarıdır. Programlar, her kurum için özel olarak, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanır. Bu programlar çerçevesinde, çalışanların kişisel ve kurumsal gelişmelerine katkıda bulunmak için bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik eğitimler verilmektedir.

Daha fazla
Danışmanlık Hizmetleri
Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

KOBİ'ler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş uluslararası kabul gelmiş danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır.

Özel bir alanda uzmanlaşmış kişi veya kişilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri belirli bir zaman zarfında hizmet verdikleri kuruluşa tanımlanmış iş tarifine uygun bir şekilde aktarması işine danışmanlık denir.

Daha fazla
Eğitimlerimize Katılmak İçin Sınıflarımıza ön Kayıt Yaptırınız.Başvuru Formu