Top

İlk Yardım Eğitimi

 • Eğitim Günü
  2 Gün
 • Eğitim Süresi
  16 Saat

İlk yardım nedir ?

Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüleşmeye gitmesini önlemek için yapılan ilaçsız müdahalelerdir.

İlkyardım Eğitimi Kurs İçeriği nedir?

 1. Genel İlkyardım Bilgileri
 2. Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
 3. Temel Yaşam Desteği
 4. Kanamalarda İlkyardım
 5. Yaralanmalarda İlkyardım
 6. Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
 7. Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
 8. Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
 9. Zehirlenmelerde İlkyardım
 10. Hayvan Isırmalarında İlkyardım
 11. Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım
 12. Boğulmalarda İlkyardım
 13. Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri
 14. OED Kullanımı Eğitimi
İlkyardım Eğitimi Kurs İçeriği
Genel İlkyardım Bilgileri

Eğitimin bu ilk aşamasında, eğitimin sonraki aşamaları için gerekli olan alt yapıyı oluşturacak temel kavramlar ayrıntılı bir biçimde ele alınmaktadır. İlkyardımcı, hayat kurtarma zinciri ve yasal zorunluluklar bu bölümde işlenmektedir.

Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi

İlkyardım uygulamalarını gerçekleştirmek için gerekli olan “Vücudu oluşturan sistemler ve görevleri” bu bölümde ele alınmaktadır. Ayrıca ilkyardımın en önemli kuralı olan kaza alanı, yaralı ve ilkyardımcı güvenliği de bu bölümün konusudur.

Temel Yaşam Desteği

Teorik ve uygulamalı eğitimden oluşan bu bölümde solunum ve kalp durması durumunda uygulanacak ilkyardım teknikleri uygulamalı bir biçimde anlatılmaktadır. Uygulama aşamasında bebek, çocuk ve yetişkin mankenler üzerinde katılımcılara bilinç kontrolü, havayolunun açıklığının sağlanması, solunumun değerlendirilmesi, suni solunum uygulaması, dolaşımın değerlendirilmesi ve gerekiyorsa kalp masajının nasıl uygulanacağı konularında pratik yaptırılmaktadır. Eğitimin bu bölümünde tüm katılımcılara teker teker uygulama şansı sağlanmaktadır.

Kanamalarda İlkyardım

Kazalar ve acil durumlarda en çok karşılaşılan vakalardan olan kanamalar bu bölümde ele alınmaktadır. Eğitimin öncelikli amacı kanamanın ciddiyetini değerlendirme ve gerekli müdahaleyi yapabilme becerisinin kazandırılmasıdır. Uygulama bölümünde ciddi bir kanamaya yapılabilecek müdahale yöntemleri için pratik yapılmaktadır. Amaç her katılımcının böylesi bir kanamaya ilkyardım müdahalesi yapabilecek düzeyde hazır olmasıdır.

Yaralanmalarda İlkyardım

Kanamalar konusunun devamı niteliğindeki bu konuda, farklı yaralanma bölgelerine uygulanacak farklı ilkyardım müdahaleleri işlenmektedir. Katılımcılar bu bölümde de ilkyardım malzemeleri ile uygulamalar yapmaktadırlar. Yaralanma çeşitlerinin değerlendirilmesi, yapılacak müdahaleyi değerlendirme anlamında çok önemli olduğundan bu bölümde ayrıntılı bir biçimde ele alınmaktadır.

Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım

Günlük yaşantıda sık karşılaştığımız yanık, sıcak çarpması ve özellikle afetlerde ve doğada gerçekleşen kazalarda karşımıza çıkabilen donma konusu bu bölümde ayrıntılı bir biçimde incelenmektedir. Bu vakalara ilkyardımın nasıl yapılacağı, ne gibi sıkıntılarla karşılaşılabileceği ve bunların ne şekilde çözülebileceği uygulamalarla anlatılmaktadır.

Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım

Kazalar ve acil durumlarda belki de en çok karşılaşılan vakalar olan kırık, çıkık ve burkulmalar çeşitleri, aralarındaki farklar ve her birine yapılacak müdahalelerle incelenmektedir. Yapılan uygulamalarda ciddi bir kırık vakası canlandırılmakta ve her katılımcının bu kırığa çevrede o an bulabileceği malzemeleri kullanarak direkt müdahale edebilmesi için gerekli beceri ve bilgi kazandırılmaktadır.

Bilinç Bozukluklarında İlkyardım

Bayılma, epilepsi, şeker düşmesi, koma ve göğüs ağrısı gibi bilinç bozukluklarına yapılacak ilkyardım müdahaleleri bu bölümde işlenmektedir. İlkyardımcı böylesi bir durumla karşılaştığı zaman nasıl bir değerlendirme yapabileceğini ve ilkyardım tekniklerini bu aşamada öğrenmektedir. Konu uygulamalarla pekiştirilmektedir.

Zehirlenmelerde İlkyardım

Zehirlenme de günlük yaşamda ve işyerlerinde sık karşılaşılan vakalardan biridir. Bu bölümde katılımcı zehirlenmeleri, nasıl korunması gerektiğini ve zehirlenmelerde izlenecek olan ilkyardım yöntemlerini öğrenmektedir.

Hayvan Isırmalarında İlkyardım

Hayvan ısırmaları, böcek sokmaları gibi çok karşılaşılan olaylar ve bunlara yönelik müdahale teknikleri bu bölümde ele alınmaktadır. Böyle bir ısırık veya sokma sonrası yapılacak ilkyardım teknikleri ayrıntılı bir biçimde ele alınmaktadır.

Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlkyardım

İnsan yaşamı için son derece önemli olan göz, kulak ve burun gibi duyu organlarına yabancı cisimler kaçması durumunda yapılacak müdahaleleri içeren bu bölüm sonunda, katılımcıların ne tip durumlara müdahale edebileceklerini öğrenmeleri ve bu müdahaleyi gerçekleştirecek bilgi ve beceriyi edinmeleri hedeflenmektedir.

Boğulmalarda İlkyardım

Gaz veya sıvı kaynaklı boğulma olaylarındaki yaralılara müdahale teknikleri uygulamalı bir biçimde ele alınmakta, ilkyardımcı adaylarına bu tip vakalara ne şekilde müdahale etmeleri gerektiği öğretilmektedir.

Hasta/Yaralı Taşıma Teknikleri

İlk yardımın en önemli konularında biri de en çok hata yapılan yaralı taşıma konusudur. Bu bölümde, bir acil durumda kazazedenin ne zaman taşınması gerektiği ve eğer taşıması gerekiyorsa izlenecek olan ilkyardım yöntemleri ilkyardımcı adaylarına öğretilmektedir. Bir yaralanma anında çevrede bulunan malzemeleri kullanarak sedye yapma yöntemleri ve malzeme kullanmaksızın bir kazazedenin nasıl taşınması gerektiği uygulamalı olarak gösterilmektedir. Ülkemizde yanlış uygulamalarına çok sık rastlanılan, trafik kazası anında yaralının araç içinden çıkartılmasının hangi koşullarda gerektiği ve güvenli bir biçimde nasıl gerçekleştirileceği yöntemi uygulamalı olarak gösterilmekte, katılımcıların pratik yapması sağlanmaktadır.

EĞİTİM YERİ

Eğitimler; Periyodik olarak Antalya Merkezimizde veya İzmir Şubemizde düzenlenmektedir. Bunun haricinde gruplar standartlara uymak kaydıyla kendi gösterecekleri eğitim salonlarında da eğitim almayı tercih edebilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ

Eğitim 2 gündür (16 Saattir). Eğitime tam süreli katılım zorunludur.

GEREKLİ EVRAKLAR
 1. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
SINAV

Eğitim bitiminde merkezimiz tarafından Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden sınav için randevu talebinde bulunulur. Sınav tarihi alınır. Sınavlar Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü´nde hafta içi saat 17:00 den sonra düzenlenmektedir.

Bunun haricinde İl Sağlık Müdürlüğü’nün uygun gördüğü salonlarda da sınav yapılabilmektedir.

SERTİFİKASYON SÜRECİ

İlkyardım eğitimlerinin tamamına katılan ve sınavda başarılı olan katılımcılara İLKYARDIMCI BELGESİ ve KİMLİK KARTI düzenlenir.

Alınan bu belgenin geçerlilik süresi 3 (üç)yıldır. Yetki süreleri dolduktan sonra yenileme eğitimi almak gerekir. Sertifika yenileme eğitimi almayanların sertifikası iptal edilir.

Eğitimlerimize Katılmak İçin Sınıflarımıza ön Kayıt Yaptırınız.Başvuru Formu