Top

Kurumsal Eğitimler

Özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının çalışanlarına yönelik olarak hazırlanan özgün eğitim programlarıdır. Programlar, her kurum için özel olarak, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanır. Bu programlar çerçevesinde, çalışanların kişisel ve kurumsal gelişmelerine katkıda bulunmak için bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik eğitimler verilmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ
 • İK' cılar İçin Sözleşme Hukuku
 • Mobbing: İş Yerinde Psikolojik Yıldırma
 • Sözleşmeler Hukuku ve Ticari Sözleşmeler
 • İş Başvurusu Yapacak Adaylar İçin Başarılı Mülakat Teknikleri
 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitimi
 • İş ve Sosyal Güvenlik Kanunları Çerçevesinde Uygulamalı Bordro ve Ücret Yönetimi
 • Kriz Anında İnsan Kaynakları Stratejileri
 • İş Gücü Verimliliğini Yönetebilmek
 • Mülakat Yönetimi
 • İş Tanımları ve İş Analizleri
 • İş Değerlendirme ve Ücret Yönetimi
 • Anket Nasıl Hazırlanır?
 • Performans Yönetimi
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
 • Etkileyici Özgeçmiş ve Başarılı İş Görüşmesi

Eğitim içerikleri firmanıza özel olarak hazırlanarak sunulacaktır.

MUHASEBE ve FİNANS EĞİTİMLERİ
 • Temel Excel Eğitimi
 • İleri Excel Eğitimi
 • Yöneticiler İçin Bilanço Okuma ve Diğer Mali Tabloların Analizi
 • Maliyet Kavramları ve Maliyet Azaltma Yöntemleri
 • Maliyet Muhasebesi ve Uygulaması
 • Mali Tablolar Analizi
 • Nakit Yönetimi
 • Mali Analiz Teknikleri (Oran Analizleri)

Eğitim içerikleri firmanıza özel olarak hazırlanarak sunulacaktır.

PAZARLAMA ve SATIŞ EĞİTİMLERİ
 • Telefonla Satış ve İkna Teknikleri
 • Satışa Karşı Müşteri Psikolojik Savunmaları ve İkna Yöntemleri
 • Müşteri Nasıl Kazanılır? / Nasıl Kaybedilir? - Müşteri Koçluğu
 • E-Ticaret Girişimciliği Eğitimi
 • Kişisel Satış Sürecinde Temel İkna Teknikleri
 • Profesyonel Satış Temsilcisi Olma Yöntemleri
 • 21.Yüzyılın Pazarlama Modelleri ve Teknikleri
 • Satın Almacılar İçin Tedarik Zinciri, Satın Alma ve Risk Yönetimi
 • Güvenli Satış İçin Müşteri Araştırması, Fiyatlama ve Tahsilat Yöntemleri
 • Müşteriyi Aşık Etme Sanatı
 • Satışta İş Geliştirme ve Satış Teknikleri
 • Tahsilat Yöntem ve Politikaları
 • Müşteri Bulma ve İzleme Teknikleri
 • Satış Teknikleri ve İtirazlar
 • Satışta Soru Sorma ve Dinleme Teknikleri
 • Mağazacılık ve Perakende Tezgahtarlık
 • Müşteri ve Değer Odaklı Pazarlama Stratejileri
 • Profesyonel Rut Satışları
 • Satış Teknikleri
 • Satış Gücü Yönetimi

Eğitim içerikleri firmanıza özel olarak hazırlanarak sunulacaktır.

TURİZM EĞİTİMLERİ
 • Ön büro ve Misafir ilişkileri Departmanları İçin Misafir İlişkilerine Farklı Bir Yaklaşım
 • Misafir İlişkileri ve Ön büro Departmanları İçin Misafir İlişkileri Yönetimi
 • Turizm İşletmelerinde Şikayet Yönetimi Eğitimi
 • Misafir İlişkileri ve Misafir Memnuniyeti
 • Sommelier Eğitimi
 • Kurum Kültürü
 • Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri
 • Karar Alma ve Problem Çözme Teknikleri
 • İşletmelerde Müşteri İlişkileri Anlayışı
 • Cost Control
 • Davranış ve Kişisel İmaj
 • Hizmet Kalitesi ve Müşteri Odaklılık
 • Sosyal Davranış

Eğitim içerikleri firmanıza özel olarak hazırlanarak sunulacaktır.

YÖNETİM EĞİTİMLERİ
 • Yönetici & Lider Uzmanlık Programı
 • İşverenler ve Yöneticiler İçin İş Hukuku
 • Üretim Reçetelerinin Hazırlanması
 • Finansal Teknikler ve Maliyet Yönetimi
 • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
 • İleri Derecede Satın Alma Yönetimi (Satın alma ve Satın alma Süreçleri)
 • Satın alma Yönetimi ve Teknikleri
 • Depo Yönetimi
 • Üretim Yönetiminde Yüksek Verim Alma Stratejileri
 • Yöneticiler İçin Stratejik Planlama, Bütçe ve Bütçe Kontrolü ve Revizyonu
 • Çalışan ve Müşteri Bağlılığı İçin Kurumsal Kültür Yönetimi
 • Değişim Yönetimi
 • Proje Yönetimi ve Takibi
 • Karar Alma ve Problem Çözme Teknikleri
 • İşletmelerde Kriz Yönetimi
 • Yöneticileri İçin Kişisel İmaj
 • Yönetimde Delegasyon
 • Girişimciler İçin Proje Hazırlama Eğitimi

Eğitim içerikleri firmanıza özel olarak hazırlanarak sunulacaktır.

Detaylar için lütfen iletişime geçiniz.

Eğitimlerimize Katılmak İçin Sınıflarımıza ön Kayıt Yaptırınız.Başvuru Formu