KURUMSAL EĞİTİMLER

İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMLERİ

 • İK' cılar İçin Sözleşme Hukuku
 • Mobbing: İş Yerinde Psikolojik Yıldırma
 • Sözleşmeler Hukuku ve Ticari Sözleşmeler
 • İş Başvurusu Yapacak Adaylar İçin Başarılı Mülakat Teknikleri
 • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitimi
 • İş ve Sosyal Güvenlik Kanunları Çerçevesinde Uygulamalı Bordro ve Ücret Yönetimi
 • Kriz Anında İnsan Kaynakları Stratejileri
 • İş Gücü Verimliliğini Yönetebilmek
 • Mülakat Yönetimi
 • İş Tanımları ve İş Analizleri
 • İş Değerlendirme ve Ücret Yönetimi
 • Anket Nasıl Hazırlanır?
 • Performans Yönetimi
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
 • Etkileyici Özgeçmiş ve Başarılı İş Görüşmesi

Eğitim içerikleri firmanıza özel olarak hazırlanarak sunulacaktır.

MUHASEBE ve FİNANS EĞİTİMLERİ

 • Temel Excel Eğitimi
 • İleri Excel Eğitimi
 • Yöneticiler İçin Bilanço Okuma ve Diğer Mali Tabloların Analizi
 • Maliyet Kavramları ve Maliyet Azaltma Yöntemleri
 • Maliyet Muhasebesi ve Uygulaması
 • Mali Tablolar Analizi
 • Nakit Yönetimi
 • Mali Analiz Teknikleri (Oran Analizleri)

Eğitim içerikleri firmanıza özel olarak hazırlanarak sunulacaktır.

PAZARLAMA ve SATIŞ EĞİTİMLERİ

 • Telefonla Satış ve İkna Teknikleri
 • Satışa Karşı Müşteri Psikolojik Savunmaları ve İkna Yöntemleri
 • Müşteri Nasıl Kazanılır? / Nasıl Kaybedilir? - Müşteri Koçluğu
 • E-Ticaret Girişimciliği Eğitimi
 • Kişisel Satış Sürecinde Temel İkna Teknikleri
 • Profesyonel Satış Temsilcisi Olma Yöntemleri
 • 21.Yüzyılın Pazarlama Modelleri ve Teknikleri
 • Satın Almacılar İçin Tedarik Zinciri, Satın Alma ve Risk Yönetimi
 • Güvenli Satış İçin Müşteri Araştırması, Fiyatlama ve Tahsilat Yöntemleri
 • Müşteriyi Aşık Etme Sanatı
 • Satışta İş Geliştirme ve Satış Teknikleri
 • Tahsilat Yöntem ve Politikaları
 • Müşteri Bulma ve İzleme Teknikleri
 • Satış Teknikleri ve İtirazlar
 • Satışta Soru Sorma ve Dinleme Teknikleri
 • Mağazacılık ve Perakende Tezgahtarlık
 • Müşteri ve Değer Odaklı Pazarlama Stratejileri
 • Profesyonel Rut Satışları
 • Satış Teknikleri
 • Satış Gücü Yönetimi

Eğitim içerikleri firmanıza özel olarak hazırlanarak sunulacaktır.

TURİZM EĞİTİMLERİ

 • Ön büro ve Misafir ilişkileri Departmanları İçin Misafir İlişkilerine Farklı Bir Yaklaşım
 • Misafir İlişkileri ve Ön büro Departmanları İçin Misafir İlişkileri Yönetimi
 • Turizm İşletmelerinde Şikayet Yönetimi Eğitimi
 • Misafir İlişkileri ve Misafir Memnuniyeti
 • Sommelier Eğitimi
 • Kurum Kültürü
 • Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri
 • Karar Alma ve Problem Çözme Teknikleri
 • İşletmelerde Müşteri İlişkileri Anlayışı
 • Cost Control
 • Davranış ve Kişisel İmaj
 • Hizmet Kalitesi ve Müşteri Odaklılık
 • Sosyal Davranış

Eğitim içerikleri firmanıza özel olarak hazırlanarak sunulacaktır.

YÖNETİM EĞİTİMLERİ

 • Yönetici & Lider Uzmanlık Programı
 • İşverenler ve Yöneticiler İçin İş Hukuku
 • Üretim Reçetelerinin Hazırlanması
 • Finansal Teknikler ve Maliyet Yönetimi
 • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
 • İleri Derecede Satın Alma Yönetimi (Satın alma ve Satın alma Süreçleri)
 • Satın alma Yönetimi ve Teknikleri
 • Depo Yönetimi
 • Üretim Yönetiminde Yüksek Verim Alma Stratejileri
 • Yöneticiler İçin Stratejik Planlama, Bütçe ve Bütçe Kontrolü ve Revizyonu
 • Çalışan ve Müşteri Bağlılığı İçin Kurumsal Kültür Yönetimi
 • Değişim Yönetimi
 • Proje Yönetimi ve Takibi
 • Karar Alma ve Problem Çözme Teknikleri
 • İşletmelerde Kriz Yönetimi
 • Yöneticileri İçin Kişisel İmaj
 • Yönetimde Delegasyon
 • Girişimciler İçin Proje Hazırlama Eğitimi

Eğitim içerikleri firmanıza özel olarak hazırlanarak sunulacaktır.

Detaylar için lütfen iletişime geçiniz.