Top

İlk Yardım Eğitici Eğitimi

 • Eğitim Günü
  5 Gün
 • Eğitim Süresi
  40 Saat

İlk yardım eğitici eğitimi nedir?

İlk yardım Yönetmeliği kapsamında, ilk yardım eğitmeni ihtiyacını karşılamayı amaçlayan bir programdır. Eğitim konularının içeriği, standartlar doğrultusunda Bakanlık tarafından belirlenir.

Bu sertifikayı almaya hak kazanabilmek için öncelikle belli şartları sağlayan katılımcıların ilk yardım eğitici eğitimi kursuna dahil olmaları gerekmektedir.

İlkyardım Eğitici Eğitimi programı; Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından düzenlenen “İlk Yardım Eğitmeni” yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

ANDEM İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi İlk yardım eğitmenliği kurslarımız 5 gün 40 saat sürmektedir.


İLKYARDIM EĞİTİCİ EĞİTİMİ SERTİFİKASI İLE NELER YAPILABİLİR?

 • İlk yardım merkezlerinde İlk Yardım Eğitmenliği yapılabilir.
 • İlk Yardım Eğitim Merkezi açabilir ve Mesul Müdür olunabilir,
 • Sürücü Kurslarında İlk Yardım Eğitmeni olunabilir,
 • İçeriğini belirleyerek, tekniğine uygun, her türlü seminer, sunum gerçekleştirebilir.


EĞİTİM YERİ

Eğitimler; Periyodik olarak Antalya Merkezimizde düzenlenmektedir. Bunun haricinde gruplar standartlara uymak kaydıyla kendi gösterecekleri eğitim salonlarında da eğitim almayı tercih edebilirler.

KİMLER İLKYARDIM EĞİTMENİ OLABİLİR?
 • Tıp Doktorları
 • Diş Hekimleri
 • Eczacılar
 • Veteriner Hekimler
 • Ebeler (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunları)
 • Hemşireler (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunları)
 • Sağlık Memurları (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunları)
 • ATT ve Paramedikler (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunları)
 • Biyologlar
 • Klinik Psikologlar
 • Çevre Sağlığı Tekniker ve Teknisyenleri
 • Fizyoterapistler
 • Biyologlar
 • Odyologlar
 • Diyetisyenler
 • Dil ve Konuşma Terapistleri
 • Podologlar
 • Sağlık Fizikçileri
 • Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri
 • Tıbbi Laboratuvar Tekniker ve Teknisyenleri
 • Patoloji Teknikerleri
 • Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri
 • Diş Protez Teknikerleri
 • Tıbbi Protez ve Ortez Teknisyen ve Teknikerleri
 • Ameliyathane Teknikerleri
 • Adli Tip Teknikerleri
 • Odyometri Teknikerleri
 • Diyaliz Teknikerleri
 • Fizyoterapi Teknikerleri
 • Perfüzyonistler
 • Radyo Terapi Teknikerleri
 • Eczane Teknikeri (Önlisans Mezunları)
 • Ergoterapistler
 • Elektronörofizyoloji Teknikerleri
 • Mamografi Teknikerleri
 • Emekli Sağlık Çalışanları
 • Sağlık Eğitimcileri (Gevher Nesibe Mezunları vb.)
 • Moneküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunları
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölüm Mezunları
 • Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Mezunları


EĞİTİMİN SÜRESİ

Eğitim 5 gündür (40 Saattir). Eğitime tam süreli katılım zorunludur.

GEREKLİ EVRAKLAR
 • 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Diploma Fotokopisi (Aslı ve Fotokopisi)
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi


SINAV

Eğitim bitiminde merkezimiz tarafından Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden sınav için randevu talebinde bulunulur. Sınav tarihi alınır. Sınavlar Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü´nde hafta içi saat 17:00 den sonra düzenlenmektedir.

Sınav 4 oturumdan oluşmaktadır.

 1. Oturum Temel ilk yardım testi
 2. Oturum Eğitim becerileri testi
 3. Oturum İlk yardım uygulamaları
 4. Oturum İlk yardım konularından biri için hazırlanan sunumdur.

Sınav tamamlandıktan sonra başarılı olanlar için sertifikasyon süreci başlar, başarısız olan katılımcının ise bir sınav hakkı daha bulunmaktadır. Bir katılımcı aldığı eğitimle en fazla 2 kere sınava girebilir.

SERTİFİKASYON SÜRECİ

İlkyardım eğitici eğitiminin tamamına katılan ve sınavda başarılı olan katılımcılara İlkyardım Eğitmeni sertifikası düzenlenir.

Alınan bu sertifikanın geçerlilik süresi 5 (beş)yıldır. Yetki süreleri dolduktan sonra ki 3 aylık dönemde yenileme eğitimi almak gerekir. Sertifika yenileme eğitimi almayanların sertifikası iptal edilir. Ya da 5(beş) sene boyunca en az 15 temel ilk yardım eğitimi verdiklerini belgelemelidirler. Belgelenmesi durumunda eğitmenlik sertifikaları eğitime gerek kalmaksızın yenilenmektedir.

Eğitimlerimize Katılmak İçin Sınıflarımıza ön Kayıt Yaptırınız.Başvuru Formu