Top

Yangın Eğitimi

  • Eğitim Günü
    1 Gün
  • Eğitim Süresi
    2 Saat

Yangın Eğitimi

Tüm personele yangın güvenliği bilgisini öğretmek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek esas amaçtır.

Yangın; kontrol dışı çıkan, söndürülmediği sürece insan hayatı ve mal varlıkları için tehlike doğuran durumdur. Yangının bu nedenle en kısa süre içerisinde kontrol altına alınarak söndürülmesi gerekmektedir. Ancak bundan evvel yangının çıkmasının engellenmesi en doğru yoldur. Bu nedenle yangına sebebiyet verecek olan koşulların oluşmasının belirli aralıklarla rutin olarak kontrol edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bununla birlikte yangının çıkmaması adına önlenebilir çalışmaların yapılması, gerekli önlemlerin alınabilmesi için ilgililerin yangın eğitimleri almış olması şarttır.

YANGIN EĞİTİMİ İÇERİĞİ

1.Eğitimin Amacı

2.Yanma Nedir?

3.Yanma Koşulları

4. Yanma Çeşitleri

    4.1. Yavaş Yanma

    4.2. Kendi Kendine Yanma

    4.3. Hızlı Yanma

    4.4. Parlama- Patlama Şeklinde Yanma

    4.5. Detonasyon

5.Yangın Nedir? 

    5.1. Yangın Oluşum Safhaları

    5.1.1. Başlangıç Safhası

    5.1.2. Denge Safhası

    5.1.3. Sıcak Tütme Safhası

6.Yangın Nedenleri

    6.1. Korunma Önlemlerinin Alınması

    6.2. Bilgisizlik

    6.3. İhmal

    6.4. Kazalar

    6.5. Sıçrama

    6.6. Sabotaj

    6.7. Doğa Olayları

    6.8. Yangın Başlatan Etkenler

6.8.1. Bacalar

6.8.2. Sigara ve Kibrit

6.8.3. Kıvılcım

6.8.4. Elektrik

6.8.5. Parlayıcı ve Patlayıcı Maddeler (Benzin, Tiner, Solvent Vs.)

6.8.6. Gaz Halindeki Maddeler(Likit, Petrol Gazı, Doğal Gaz, Hidrojen, Biyogaz)

6.8.7. Hayvanların Sebep Olduğu Yangınlar

6.8.8. Yıldırımların Sebep Olduğu Yangınlar

6.8.9. Güneş Isısının Sebep Olduğu Yangınlar

6.8.10. Diğer Etkenler

7.Yangın Önleyici Tedbirler

    7.1. Bina Tehlike Sınıflandırılması

7.1.1. Düşük Tehlike

7.1.2. Orta Tehlike

7.1.3. Yüksek Tehlike

    7.2. İnşai (Yapı) Bakımından Önleyici Tedbirler

7.2.1. Elektrik Tesisatı

7.2.2. Su Tesisatı

7.2.3. Kalorifer Tesisatı

7.2.4. Paratoner (Yıldırımsavar) Tesisatı

7.2.5. Sobalar

7.2.6. Kalorifer Ocakları

7.2.7. Elektrik ve Elektrikli Cihazlar

7.2.8. Diğer Tedbirler

8.Yangın İstatistikleri

    8.1. Yangın Çıkış Sebepleri

    8.2. Yanların Sebep Olduğu Maddi Kayıplar

    8.3. Yangınlar Sonucu Meydana Gelen Can Kayıpları

9.Yangın Sınıflandırılması

    9.1. A Sınıfı Yangınlar

    9.2. B Sınıfı Yangınlar

    9.3. C Sınıfı Yangınlar

    9.4. D Sınıfı Yangınlar E Elektrik Yangınları

10.Yangın Türleri

    10.1. Lpg Yangınları

    10.2. Doğalgaz Yangınları

    10.3. Akaryakıt Yangınları

    10.4. Baca Yangınları

    10.5. Elektrik Yangınları

    10.6. Orman Yangınları

11.Araç Yangınları

12.Bina Yangınları

13.Evde Yangın Güvenliği

    13.1. Yangına Karşı Evde Alınacak Önlemler

14.Yanma Ürünleri

15.Yangın Yerindeki Tehlikeler

    15.1. Yangın Büyüme Hızı

    15.2. Yüksek Sıcaklık Tehlikesi

    15.3. Yangın Bileşenlerinin Yangının Yayılmasına Etkileri

    15.4. Yangın Safhalarındaki Tehlikeler

    15.5. Zehirli Gazlar

    15.6. Patlama Tehlikesi

    15.6.1. Fiziksel Patlama

15.6.2. Kimyasal Patlama

    15.7. Çökme Tehlikesi

    15.8. Elektrik Tehlikesi

    15.9. Kimyasal Tehlike

15.9.1. Su ile Reaksiyona Girerek Yanıcı Gaz Üreten Maddeler

15.9.2. Zehirleyici Kimyasal Maddeler

15.9.3. Radyoaktif Maddeler

15.9.4. Tahriş Edici Sıvı Kimyasal Maddeler

    15.10. Psikolojik Tehlikeler

16.Yangınların Meydana Getirdiği Zararlar

17.İşyerinde, Kurum ve Kuruluşlarda Acil Durum Planı ve Ekiplerin Kuruluşu

18.Yangın Söndürme Usulleri

    18.1. Soğutarak Söndürme

    18.2. Hava ile İrtibatı Kesme

             18.2.1. Örtme

       18.2.2. Boğma

    18.3. Yanıcı Maddeyi Ortadan Kaldırma

 18.3.1. Yanıcı Maddeyi Ortamdan Uzaklaştırma

 18.3.2. Yanıcı Maddeyi Isıdan Ayırmak ve Ara Boşluğu Yaratmak

19.Yangın Söndürme Maddeleri ve Kullanım Özellikleri

    19.1. Söndürme Maddeleri

19.1.1. Su

19.1.2. Köpük

19.1.3. Kuru Kimyevi Toz (Kkt)

19.1.4. Karbondioksit (Co2)

19.1.5. Kum, Toprak, Çakıl

    19.2. Kullanım Özellikleri 

20.Yangın Söndürme Tüpü Kullanımı

21.Kullanılması Gereken Ekipmanlar- Kişisel Koruyucular

EĞİTİMİN SÜRESİ

Eğitim 2 saat sürmektedir.

SINAV

Eğitim bitiminde merkezimiz tarafından katılımcılara acil durum tatbikatı yapılmaktadır.

SERTİFİKASYON SÜRECİ

Yangın eğitiminin tamamına katılan ve sınavda başarılı olan katılımcılara YANGIN EĞİTİMİ KATILIM SERTİFİKASI düzenlenir.

Eğitimlerimize Katılmak İçin Sınıflarımıza ön Kayıt Yaptırınız.Başvuru Formu