Temel İlk Yardım Eğitimi; 6331 sayılı iş kanununda tanımlanan tüm iş yerleri ve iş kollarının alması zorunlu olan temel bir eğitimdir. Sağlık Bakanlığı’nın ilkyardım yönetmeliği gereği tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personelden bir kişi, tehlikeli işlerde çalışan her 15 personelden bir kişi, çok tehlikeli işlerde çalışan 10 personelden 1 kişi TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ SERTİFİKASINI yetkili merkezlerden almış olması gerekmektedir.

İlk yardım sertifikasını18 yaşından sonra en az ilkokul mezunu olan, 16 saatlik ilk yardım eğitimine katılarak teorik sınavdan 85, uygulamalı sınavdan 85 alan kişiler almaya hak kazanır.

İlk yardım eğitim merkezine başvuru yapılarak 8 saatlik güncelleme eğitiminin ardından sertifikanızın geçerliliği 3 yıl uzatılabilir.

İlk yardım eğitimleri Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilk yardım eğitim merkezleri tarafından sertifikalı uzman ilk yardım eğitimcileri tarafından gerçekleştirilir. İlk yardım eğitimi almak için tıklayınız.

İlk Yardım sertifikası ve kimlik kartı 3 yıl geçerlidir. 3 yılın sonunda yeniden güncelleme eğitimi alınarak yenilenmesi gerekir.

22 Mayıs 2002’de Sağlık Bakanlığı tarafından çıkartılan 24762 sayılı ve 18 Mart 2004 tarihinde üzerinde bazı değişiklikler yapılan 25406 sayılı İlk Yardım Yönetmeliği gereğince tüm kurum ve kuruluşlarda ilk yardım eğitimi almış personel bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. İşyerlerinde her 20 kişiden birinin ilkyardımcı olması, tehlikeli işler kapsamında olan işyerlerinde ise her 10 kişiden bir kişinin ilk yardımcı olması gerekiyor.

İlk yardım sınavında başarılı olan herkes ilkyardım sertifikası ve ilkyardımcı kartını almaya hak kazanır. İlkyardım sınavında başarılı olamayanlara ise katılım belgesi verilmektedir.

İlk Yardım Güncelleme Eğitimi; ilk yardımcıların bilgilerinin yenilendiği bir ilk yardım eğitimidir. İlk yardım eğitimi sonunda yapılan sınav sadece seviye belirler, geçme notu yoktur.

Güncelleme eğitimi tamamlandığında ilk yardımcı kimliği ve ilk yardım eğitim sertifikaları yenilenerek; İl Sağlık Müdürlüğünün onayından geçtikten sonra yeni ilk yardım sertifikası ve ilk yardımcı kartları tekrar 3 yıllık süreli geçerlilik kazanır.

İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilmiş eğitim kurumları tarafından düzenlenen 40 saatlik eğitime katılım şartlarını sağlayan ve eğitim sonunda başarılı olan kişilerin alabildiği İlk Yardım Eğitmeni Belgesidir.

İlk Yardım Eğitici Eğitimini yönetmelik gereği sadece sağlık hizmetlerinde görev alan kişiler alabilmekte ve İlkyardım Eğitmeni olabilmektedir.

İlk Yardım Eğitmeni Eğitimi alabilecek sağlık personelleri arasında Doktor, Hemşire, Paramedik, ATT, Biyolog, Eczacı, Veteriner ve iki yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okullarından mezun olmuş kişiler alabilir.

İlk yardım Eğitmeni Sertifikası alan bireyler;

- İlk yardım eğitim merkezlerinde eğitmen olabilir.

- Sürücü kurslarında ilk yardım eğitmeni olabilir. (Lisans ve ön lisans mezunları için geçerlidir.)

- Kurum içi veya özel olarak ilk yardım eğitimi semineri ve sunumu yapabilir.

- Ambulans şoförü olabilir. (İstenen diğer şartları da karşılanması gerekmektedir.)